بوی دیروز ۸

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

۱۳۸۹ تابستان

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 66:29
کتاب نت: 62 صفحه


Catalog: SY08
UPC: ۸۵۹۷۰۱۲۶۷۸۳۶
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۴-۹
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۵۶۵۱۰۴۳۵
ISBN-10: ۱۴۵۶۵۱۰۴۳۶


Nam Name Baroon Miad طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 8 خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. نم نم بارون میاد 04:10 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. فرنگیس 05:05 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. درنه جان 03:54 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. هنوز 04:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. قوزک پا 04:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. مرغ عاشق 05:04 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. جینگ و جینگ 02:41 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. یک ستاره 04:52 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. غریبه 04:59 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. دای بلال 03:55 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. عزای بی کسی 04:37 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. یاد من باش 03:50 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. زائر 04:27 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. دو پرنده 04:32 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. از خودم بدم میاد 05:21 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان