بوی دیروز ۲۵تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 64:18
کتاب نت: 77 صفحه


Catalog: SY25
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۳۷-۸


Ba To طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 25 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. با تو 05:16 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. انقدر دوست دارم 04:41 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. من و دل 03:54 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. دستای تو 03:10 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. خدای مستون 03:27 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. باغ خونه 04:05 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. فاصله 05:16 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. یاد گذشته 03:50 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. کنارم بخواب 04:02 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. بیا تا برقصیم 03:10 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. خوشگل عاشق 04:03 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. قلب چوبی 04:27 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. خوشه چین 05:15 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. تردید 04:55 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. دیوار 04:57 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان