بوی دیروز ۱۵

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

زمستان ۱۳۹۰

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 68:09
کتاب نت: 69 صفحه


Catalog: SY15
UPC: ۰۸۴۸۵۴۲۳۸۸۷۱
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۵-۵


Shab Bood Biaban Bood طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 15 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. شب بود بیابان بود 05:36 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. هیاهو 06:09 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. بدرقه 05:49 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. سفر 03:48 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. دروغاتم قشنگه 05:36 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. به خاطر تو 03:55 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. نگاه میکنم 03:48 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. چه احساس قشنگی 04:34 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. طاقت 03:40 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. ای ایران 04:21 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. چشمات 04:07 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. همزبون 04:23 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. عسل 04:42 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. من و تو درخت و بارون 05:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. نمیشه 05:09 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان