بوی دیروز ۱۸تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 64:35
کتاب نت: 74 صفحه


Catalog: SY18
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۳۰-۹


Asal طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 18 خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. عسل 04:37 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. قصه گو 04:40 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. یه عاشق 04:37 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. قسم 04:37 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. مردم 04:16 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. سوگند 03:56 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. خاطرخواه 04:17 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. نگرانت میشم 04:15 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. قلب منی 03:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. فاصله 04:14 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. خونه خالی 04:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. یار دبستانی من 04:06 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. جوونی 04:18 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. سیمین بری 04:01 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. منو بارون 04:47 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان