بوی دیروز ۲۴تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 69:12
کتاب نت: 77 صفحه


Catalog: SY24
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۳۶-۱


Alamate Soal طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 24 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. علامت سوال 03:52 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. جعبه جواهر 04:47 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. خوشبختیت آرزومه 04:05 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. طلوع از مغرب 03:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. خسته 04:23 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. هوس 04:44 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. تصویر رویا 05:04 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. بارون دلتنگی 05:03 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. مشکل بتونی 04:20 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. چیزی بگو 04:43 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. بال پرواز 04:00 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. بی تو 06:07 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. رویای من باش 05:00 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. شنبه ها 06:12 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. رسیدی 03:18 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان