بوی دیروز ۴۵تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 67:24


Catalog: SY45
UPC:


Daro Nadar طرح جلد
۱. داروندار 03:29 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. رفت 03:50 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. دیگه گریه دلو وا نمیکنه 04:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. نباشی 03:39 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. بنویس نامه نویس 04:50 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. خالی بی پایان 03:46 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. فرشته 05:17 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. همینه که هست 03:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. خوش 04:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. حرفی نزن 03:28 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. همه دنیام 04:45 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. شوخیه مگه 02:47 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. هر بار این درو‌ 02:51 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. ندیم 03:25 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. تو بارون که رفتی 03:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان