پائیز طلائی ۲

اثری از فریبرز لاچینی

پائیز ۱۳۷۰

قطعاتی برای پیانو
اثری از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم , کلاسیک معاصر

طول آلبوم موسیقی: 57:45
کتاب نت: 67 صفحه


Catalog: GA02
UPC: ۶۳۴۴۷۹۲۶۴۳۲۰
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۱-۹
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۳۴۸۲۹۳۸۲
ISBN-10: ۱۴۳۴۸۲۹۳۸۳


Dance of Leaves طرح جلد خرید همه آهنگها ۱۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Golden Autumn 2 خرید همه نتها ۳۰۰۰۰۰ تومان
۱. رقص برگها 05:21 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲. خاطرات پائیز 03:31 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳. گردباد در خزان 04:39 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴. سکوت ستاره 04:55 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵. تنهائی 04:09 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶. تمنای ماندن 03:43 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷. دوران کودکی 03:05 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸. به یاد می آورم 04:07 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹. خیره در آینه 05:48 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۰. غریبانه 03:50 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۱. رد پای تنهائی 06:11 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۲. آنچه باید می بود 03:10 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۳. خواب پائیزی 02:36 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۴. تولدی دیگر 02:40 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۵. سایه 03:03 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلدهای قدیمی


2007 - کانادا
2001 - آمریکا
 1995 - ایران