بوی دیروز ۴۶تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 67:24


Catalog: SY46
UPC:


Bar Faraze Asemanha طرح جلد
۱. بر فراز آسمانها 03:32 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. من و تو 04:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. روز سرد 04:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. دوباره باز خواهم گشت 03:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. حباب 04:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. چنگ و عود 03:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. گل پونه 03:59 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. بازم دلم گرفته 03:31 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. درو وا کن 03:23 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. گونه 03:17 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. میراث 03:53 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. نگاهت 03:19 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. از خدا خواسته 03:37 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. بارون 03:28 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. شب روئیدن هجرت 03:45 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان