بوی دیروز ۱۲

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۹۰

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 71:24
کتاب نت: 70 صفحه


Catalog: SY12
UPC: ۰۸۴۸۵۴۲۷۹۰۰۳
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۲-۴
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۷۰۱۸۷۳۶۱
ISBN-10: ۱۴۷۰۱۸۷۳۶۱


Arezouha طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 12 خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. آرزوها 05:54 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. نسیم 04:24 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. هوای ابری 04:24 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. ماه 04:23 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. حال من بی تو 05:19 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. دختر همسایه 03:58 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. بگو منو کم داری 04:07 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. برگ خزان 04:49 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. خلیج فارس 04:42 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. کلاغای خبرچین 05:39 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. سیب 05:19 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. کوچولو 03:34 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. بوی پیرهنت 04:51 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. لیلا 04:07 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. شراب 05:50 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان