بوی دیروز ۱۲

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۹۰

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 71:24
کتاب نت: 70 صفحه


Catalog: SY12
UPC: ۰۸۴۸۵۴۲۷۹۰۰۳
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۲-۴
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۷۰۱۸۷۳۶۱
ISBN-10: ۱۴۷۰۱۸۷۳۶۱


Arezouha طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 12 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. آرزوها 05:54 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. نسیم 04:24 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. هوای ابری 04:24 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. ماه 04:23 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. حال من بی تو 05:19 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. دختر همسایه 03:58 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. بگو منو کم داری 04:07 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. برگ خزان 04:49 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. خلیج فارس 04:42 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. کلاغای خبرچین 05:39 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. سیب 05:19 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. کوچولو 03:34 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. بوی پیرهنت 04:51 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. لیلا 04:07 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. شراب 05:50 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان