بوی دیروز ۲۲تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 68:18
کتاب نت: 75 صفحه


Catalog: SY22
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۳۴-۷


Soghoot طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 22 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. سقوط 06:32 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. کارو به اینجا رسوندی 03:41 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. برگرد 04:08 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. وعده 04:00 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. پل عاطفه 02:54 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. خیال کن 04:13 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. حالا باور بکنم یا نکنم 04:29 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. دوراهی 04:51 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. بیشترو بیشتر 05:18 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. احساس 05:49 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. معشوق 04:43 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. آشنا 04:09 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. عمو نوروز 04:07 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. کوچ عاشقانه 05:55 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. خورشید 03:26 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان