بوی دیروز ۲

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

تابستان ۱۳۸۷

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 66:42
کتاب نت: 66 صفحه


Catalog: SY02
UPC: ۸۵۹۷۰۱۲۶۶۱۳۶
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۸-۸
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۱۴۳۶۸۰۱
ISBN-10: ۱۴۴۱۴۳۶۸۰۴


Mara Beboos طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 2 خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. مرا ببوس 06:43 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. منو گنجشکهای خونه 04:30 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. بارون بارونه 02:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. بره و گرگ 04:49 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. جمعه 03:18 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. دریاچه نور 06:43 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. دو ماهی 04:12 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. دل اسیره 04:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. حسود 04:12 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. سنگ قبر آرزو 04:48 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. مرداب 03:55 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. در غروب آشنائی 04:41 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. دل دیوانه 04:01 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. همسفر 02:53 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. عاشق شدم من 05:18 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان