بوی دیروز ۲

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

تابستان ۱۳۸۷

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 66:42
کتاب نت: 66 صفحه


Catalog: SY02
UPC: ۸۵۹۷۰۱۲۶۶۱۳۶
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۸-۸
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۱۴۳۶۸۰۱
ISBN-10: ۱۴۴۱۴۳۶۸۰۴


Mara Beboos طرح جلد خرید همه آهنگها ۱۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 2 خرید همه نتها ۳۰۰۰۰۰ تومان
۱. مرا ببوس 06:43 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲. منو گنجشکهای خونه 04:30 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳. بارون بارونه 02:31 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴. بره و گرگ 04:49 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵. جمعه 03:18 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶. دریاچه نور 06:43 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷. دو ماهی 04:12 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸. دل اسیره 04:31 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹. حسود 04:12 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۰. سنگ قبر آرزو 04:48 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۱. مرداب 03:55 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۲. در غروب آشنائی 04:41 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۳. دل دیوانه 04:01 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۴. همسفر 02:53 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۵. عاشق شدم من 05:18 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان