خاطرات طلائی۱

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۸۷

تنظیمی از ملودی های فولکلور و پاپ جهان برای تکنوازی پیانو همراه با نت
اثری از فریبرز لاچینی
پیانو: فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 69:57
کتاب نت: 58 صفحه


Catalog: GM01
UPC: ۸۵۹۷۰۱۱۹۶۰۲۰
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۴-۸


Ho Capito Che Ti Amo طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Golden Memories 1 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. Ho Capito Che Ti Amo 3:57 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. What a Wonderful World 4:27 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. At the End of the Rainbow 3:34 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. How Insensitive 3:54 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. I Just Called to Say I Love You 6:24 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. Imagine 4:38 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. Nights in White Satin 4:58 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. زمزمه پائیز 4:14 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. Unchained Melody - Ghost 4:09 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. Yesterday 3:47 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. Miserlou 5.49 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. The Godfather 3:04 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. Yesterday When I Was Young 5:25 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. A Time for Us 5:51 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. My Heart Will Go On - Titanic 5:46 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان