خاطرات طلائی۱

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۸۷

تنظیمی از ملودی های فولکلور و پاپ جهان برای تکنوازی پیانو همراه با نت
اثری از فریبرز لاچینی
پیانو: فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 69:57
کتاب نت: 58 صفحه


Catalog: GM01
UPC: ۸۵۹۷۰۱۱۹۶۰۲۰
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۴-۸


Ho Capito Che Ti Amo طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Golden Memories 1 خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. Ho Capito Che Ti Amo 3:57 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. What a Wonderful World 4:27 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. At the End of the Rainbow 3:34 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. How Insensitive 3:54 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. I Just Called to Say I Love You 6:24 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. Imagine 4:38 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. Nights in White Satin 4:58 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. زمزمه پائیز 4:14 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. Unchained Melody - Ghost 4:09 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. Yesterday 3:47 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. Miserlou 5.49 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. The Godfather 3:04 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. Yesterday When I Was Young 5:25 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. A Time for Us 5:51 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. My Heart Will Go On - Titanic 5:46 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان