بوی دیروز ۴۳تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 63:03
کتاب نت: 69 صفحه


Catalog: SY43
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۵۷-۶


Bordi Az Yadam طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 43 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. بردی از یادم 04:46 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. سر سپرده 03:45 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. برادر 04:26 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. خاتون 04:14 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. همقدم 03:52 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. بغض 03:46 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. شیطونی 05:17 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. وطنم 04:19 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. ای یار 03:45 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. عاشقترم کردی 03:41 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. دعوت 03:52 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. دل داره پیر میشه 03:26 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. نامه از آسمان 04:36 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. پرستو 05:08 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. برگرد 04:09 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان