خاطرات طلائی ۳

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۹۰

تنظیمی از ملودی های فولکلور و پاپ جهان برای تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 69:49
کتاب نت: 56 صفحه


Catalog: GM03
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۶-۲


Hotel California طرح جلد خرید همه آهنگها ۱۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Golden Memories 3 خرید همه نتها ۳۰۰۰۰۰ تومان
۱. هتل کالیفرنیا 5:17 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲. روبرتا 3:59 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳. Vedrai Vedrai 3:57 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴. Careless Whisper 5:48 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵. Hello 3:34 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶. Solenzara 4:49 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷. And I Love Her 4:06 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸. Dont Cry for Me Argentina 4:06 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹. House of the Rising Sun 6:34 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۰. Cant Help Falling In Love 3:55 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۱. T`Amo E T`Amero 6:36 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۲. After Tonight 4:53 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۳. When I Need You 4:30 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۴. Now And Forever 4:32 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۵. All The Man That I Need 3:18 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان