بوی دیروز ۲۹تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 65:01
کتاب نت: 75 صفحه


Catalog: SY29
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۴۱-۵


Esrar طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 29 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. اصرار 04:05 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. بزن تار 04:13 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. جزیره 03:56 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. آره میتونی 03:40 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. جواب 05:37 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. چه بخواهی چه نخواهی 04:53 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. باغ اسیر 04:13 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. کسی نیست 05:23 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. زیبا 03:27 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. کی بود کی بود من نبودم 05:01 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. ای دوست 04:16 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. درویش 04:36 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. شک میکنم 04:39 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. تو که تموم دنیامی 03:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. جاده یک طرفه 03:43 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان