سپیدار


اثری از فریبرز لاچینی
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم , کلاسیک معاصر

طول آلبوم موسیقی: 56:20
کتاب نت: 65 صفحه


Catalog: SP01
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۴۷-۷


Silver Winter طرح جلد خرید همه آهنگها ۱۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Sepidar خرید همه نتها ۳۰۰۰۰۰ تومان
۱. زمستان نقره ای 03:15 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲. سپیدار 03:32 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳. پائیزطلائی - پائیز پائیز پائیز 04:06 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴. نشانه های باران - رویا 03:54 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵. گردباد در خزان 04:39 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶. آسمان آبی 03:06 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷. سکوت ستاره 04:55 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸. قامت - برگهای نور 04:05 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹. بر گوشه آسمان برگها بودند 04:24 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۰. نسیم - زمزمه پائیز 4:14 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۱. خاطرات پائیز 03:31 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۲. برف می آید 02:09 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۳. رقص برگها 05:21 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۴. سایه 03:02 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۵. کوچه - عصر پائیز 03:06 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان