سپیدار


اثری از فریبرز لاچینی
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم , کلاسیک معاصر

طول آلبوم موسیقی: 56:20
کتاب نت: 65 صفحه


Catalog: SP01
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۴۷-۷


Silver Winter طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Sepidar خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. زمستان نقره ای 03:15 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. سپیدار 03:32 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. پائیزطلائی - پائیز پائیز پائیز 04:06 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. نشانه های باران - رویا 03:54 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. گردباد در خزان 04:39 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. آسمان آبی 03:06 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. سکوت ستاره 04:55 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. قامت - برگهای نور 04:05 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. بر گوشه آسمان برگها بودند 04:24 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. نسیم - زمزمه پائیز 4:14 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. خاطرات پائیز 03:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. برف می آید 02:09 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. رقص برگها 05:21 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. سایه 03:02 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. کوچه - عصر پائیز 03:06 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان