بوی دیروز ۴

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

زمستان ۱۳۸۷

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 68:08
کتاب نت: 64 صفحه


Catalog: SY04
UPC: ۸۵۹۷۰۲۰۹۴۰۸۰
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۰-۱
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۱۴۳۷۴۷۱
ISBN-10: ۱۴۴۱۴۳۷۴۷۹


Gole Yakh طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 4 eBook خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. گل یخ 3:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. بوسه برلبهای خونین 4:37 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. شکوفه 5:03 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. عاشقانه 3:27 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. ساحل دریا 5:15 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. دل غافل 3:48 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. طپش 5:05 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. گل گندم 3:38 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. حرف 5:28 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. سنه د گالماز 4:44 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. بوی عیدی 5:40 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. وقتشه 03:39 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. پوست شیر 3:17 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. نفس 5:27 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. نصیحت 5:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان