بوی دیروز ۱۶تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 63:49
کتاب نت: 70 صفحه


Catalog: SY16
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۸-۶


Niloufar طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 16 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. نیلوفر 04:39 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. کوه 05:26 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. پریا 04:27 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. نرگس شیراز 04:16 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. بی قرار 04:29 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. زندونی 04:17 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. مرد تنهای شب 02:39 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. عشق نمیخوابه 04:18 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. مسافر 03:47 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. حالم عوض میشه 04:09 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. دلم تنگه 03:20 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. انتخاب 04:02 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. رسوا 06:00 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. انار انار 03:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. نیمکت 04:59 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان