بوی دیروز ۲۶تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 59:32
کتاب نت: 68 صفحه


Catalog: SY26
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۳۸-۵


Boghz طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 26 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. بغض 04:56 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. دوست دارم 03:55 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. قلبهای نا آرام 04:43 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. خونه 05:41 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. شیطون بلا 04:33 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. نگو تنهایی 03:13 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. شب برهنه 03:05 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. یه چیزی میگی 04:25 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. کارون 03:21 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. جون پناه 03:16 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. ببار ای برف 03:49 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. عشق 03:10 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. دنیا 03:20 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. مگه میشه 03:10 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. غریبه 03:54 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان