بوی دیروز ۲۳تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 65:18
کتاب نت: 79 صفحه


Catalog: SY23
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۳۵-۴


Be Name Man طرح جلد خرید همه آهنگها ۱۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 23 خرید همه نتها ۳۰۰۰۰۰ تومان
۱. به نام من 04:55 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲. زیادی 03:18 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳. اسارت 04:05 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴. باور کن دنیامی 03:26 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵. فال قهوه 03:22 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶. دلم برات تنگ شده 04:20 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷. کویرم 04:11 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸. من از تو 03:49 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹. درخت 05:26 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۰. تورو تنها نمیذارم 04:02 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۱. دست خودم نیست 03:54 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۲. نیاز 04:56 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۳. گریز 05:48 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۴. خانم کجا کجا 04:38 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۵. ستاره 05:04 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان