بوی دیروز ۳۵تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 61:55
کتاب نت: 72 صفحه


Catalog: SY35
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۴۸-۴


Panjereha طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 35 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. پنجره ها 05:14 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. جاذبه 03:16 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. گلی جان 03:08 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. احساس 03:47 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. از تو هیچوقت نمیرنجم 04:31 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. باران 03:25 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. دوستت دارم 04:37 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. ستایش 04:07 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. گل بیتا 04:33 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. اشک عاشق 03:36 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. همزبونم باش 04:25 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. دوباره 04:22 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. اون داره میره 04:02 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. کجایی 04:45 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. مادرم 04:07 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان