بوی دیروز ۲۷تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 66:23
کتاب نت: 72 صفحه


Catalog: SY27
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۳۹-۲


Ke Bavaram Nemisheh طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 27 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. که باورم نمیشه 04:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. میلاد 03:46 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. تکیه گاه 03:34 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. رابطه 04:07 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. ناگفته ها 04:59 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. پاک 04:55 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. لحظه دیدار 03:51 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. آسیمه سر 04:27 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. من عاشقت شدم 04:04 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. فقط به خاطر تو 04:14 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. چه دردیست 05:32 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. دلبر 05:18 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. گل مریم 03:49 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. قاب عکس 04:50 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. آواره 04:24 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان