بوی دیروز ۷

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

۱۳۸۹ بهار

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 70:09
کتاب نت: 66 صفحه


Catalog: SY07
UPC: ۸۴۷۱۰۸۰۳۵۴۷۹
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۳-۲
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۵۶۵۱۰۱۸۳
ISBN-10: ۱۴۵۶۵۱۰۱۸۵


Age Cheshmat Began Areh طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 7 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. اگه چشمات بگن آره 03:56 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. هم بغض 05:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. لای لای لای 04:31 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. اونی که میخواستی 05:31 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. برج 04:08 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. عروسک 04:32 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. اسمر اسمر 02:47 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. شب زده 04:21 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. شنهای ساحلی 03:44 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. مستم مستم 04:42 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. تنگنا 04:42 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. باج عشق 05:13 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. گریه کن 05:48 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. پیچک 06:04 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. تو کجائی 04:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان