بوی دیروز ۶

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۸۸

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 64:01
کتاب نت: 66 صفحه


Catalog: SY06
UPC: ۸۵۹۷۰۳۴۳۳۴۹۹
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۲-۵
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۵۳۷۵۷۰۳۱
ISBN-10: ۱۴۵۳۷۵۷۰۳۱


Soghat طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 6 خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. سوغات 04:24 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. لحظه بیداری 04:23 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. پرنده 05:29 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. دختر شیرازی 04:32 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. دیوانه من 03:50 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. غزل غزل 04:28 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. قبیله عشق 03:09 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. دنیا دو روزه 04:21 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. زمستون 04:07 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. بی تو من کسی ندارم 04:30 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. همنفس 04:27 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. گل پامچال 02:52 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. خونه کاغذی 03:51 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. خوش خیال 06:00 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. با من بمون 04:27 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان