بوی دیروز ۱۹تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 68:34
کتاب نت: 86 صفحه


Catalog: SY19
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۳۱-۶


Delakam Delbarakam طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 19 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. دلکم دلبرکم 04:15 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. ای که دلم برات تنگه 04:11 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. بهار 03:00 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. چه سلامی 04:21 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. اما نمیشه 06:33 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. نسترن 07:11 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. هیچکی مثل تو نبود 04:40 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. نگاهم کن 04:42 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. آسمان آبی 04:38 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. عیدی ندارم 03:58 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. تحمل کن 04:43 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. یکی بود یکی نبود 04:07 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. وقتی تو گریه میکنی 05:02 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. مادر من 02:23 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. گل گلخونه 04:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۶. فریاد 06:01 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان