بوی دیروز ۳۰تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 62:62
کتاب نت: 69 صفحه


Catalog: SY30
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۴۲-۲


Oun Negahe Garme To طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 30 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. اون نگاه گرم تو 05:11 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. عصر پائیزی 03:04 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. اگه بارون نگیره 04:44 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. باغ بی برگی 04:32 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. طاقت ندارم 05:03 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. خانومم 03:25 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. فریاد زیر آب 04:09 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. روز برفی 03:29 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. دل بمیره 05:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. گلایه 04:15 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. محبت 03:47 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. شهر جادوئی 04:16 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. غربت 03:02 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. نبض احساس 04:00 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. مسافر 04:22 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان