بوی دیروز ۱۷تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 62:34
کتاب نت: 64 صفحه


Catalog: SY17
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۹-۳


Roodkhooneha طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 17 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. رودخونه ها 04:39 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. اعجاز 03:46 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. دل ای دل 04:42 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. آرامش 04:31 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. همخونه 03:20 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. مثل خودت 04:24 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. یاور همیشه مومن 05:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. اجاق 03:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. شب عشق 04:10 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. تکیه گاه 04:22 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. بهشت 03:36 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. برف 03:17 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. بیگانه 06:28 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. الکی 03:30 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. خون بازی 03:57 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان