بوی دیروز ۱

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

بهار ۱۳۸۷

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 66:41
کتاب نت: 68 صفحه


Catalog: SY01
UPC: ۸۵۹۷۰۱۲۶۵۰۹۲
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۷-۱
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۱۴۳۶۴۸۱
ISBN-10: ۱۴۴۱۴۳۶۴۸۰


Jane Maryam طرح جلد خرید همه آهنگها ۱۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 1 eBook خرید همه نتها ۳۰۰۰۰۰ تومان
۱. جان مریم 04:04 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲. گل گلدون 04:28 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳. آینه ها 05:48 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴. غوغای ستارگان 04:03 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵. آیریلیخ 04:44 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶. عاشقم من 05:18 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷. چشم من 04:46 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸. خوابم یا بیدارم 03:17 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹. داغستان 02:11 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۰. اگه یه روز 03:53 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۱. باور کن 04:32 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۲. عشق تو نمیمیره 05:57 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۳. گهواره 04:17 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۴. گل سرخ 05:35 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۵. لالائی 03:38 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان