بوی دیروز ۳۴تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 56:55
کتاب نت: 64 صفحه


Catalog: SY34
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۴۶-۰


Talagh طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 34 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. طلاق 04:40 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. آدم آهنی 03:22 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. ملا ممد جان 04:29 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. اعتراف 03:14 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. عشق مقدس 03:40 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. وسعت سبز 03:21 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. عزیز رفته 04:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. ترانه خون 04:01 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. منو ببخش عزیزم 04:09 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. ساعت نه 03:23 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. مسافر 04:14 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. قسمت 03:28 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. کنار مهتاب 02:56 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. بدرود 04:14 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. آزرده نشو 03:36 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان