بوی دیروز ۱۳

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۹۰

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 68:23
کتاب نت: 64 صفحه


Catalog: SY13
UPC: ۰۸۴۸۵۴۲۳۸۴۶۸
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۳-۱
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۷۰۱۸۸۹۵۵
ISBN-10: ۱۴۷۰۱۸۸۹۵۳


Man Amadeam طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 13 خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. من آمده ام 04:09 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. هزاران گل 05:21 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. تو میتونی 04:12 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. نوازش 04:25 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. دنیای این روزای من 04:17 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. فریاد انتظار 05:48 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. سیاه پوشا 04:40 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. مجنون تو 05:43 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. زیر آسمون شهر 03:15 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. دیوار 03:57 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. فصل تازه 04:02 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. صدام کردی 05:34 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. به دیدن من بیا 03:47 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. بهار من گذشته شاید 04:56 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. عاشقانه 04:10 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان