بوی دیروز ۳

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۸۷

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 66:41
کتاب نت: 68 صفحه


Catalog: SY03
UPC: ۸۵۹۷۰۲۰۹۱۲۷۰
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۹-۵
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۱۴۳۶۹۸۶
ISBN-10: ۱۴۴۱۴۳۶۹۸۷


Gole Sangam طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 3 خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. گل سنگم 04:05 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. بی ستاره 03:53 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. دو پنجره 04:47 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. سلطان قلبها 04:10 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. دختر بویر احمدی 02:37 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. نماز - نیاز 07:17 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. دریایی 04:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. مهتاب 03:09 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. شکار آهو 04:59 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. پل 06:12 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. تو بیو 04:49 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. دستهای تو 03:44 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. غریب آشنا 05:17 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. زاغیکنر 04:03 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. قصه وفا 03:16 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان