بوی دیروز ۵

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

بهار ۱۳۸۸

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 69:51
کتاب نت: 62 صفحه

دارای مجوز شماره ۶۳۶۷ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره کتابخانه ملی ۱۲۸۲۶


Catalog: SY05
UPC: ۸۵۹۷۰۲۰۹۶۷۹۴
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۱-۸
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۱۴۳۷۴۹۵
ISBN-10: ۱۴۴۱۴۳۷۴۹۵


Kouhestan طرح جلد خرید همه آهنگها ۲۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 5 خرید همه نتها ۲۵۰۰۰ تومان
۱. کوهستان 05:44 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۲. خدا چرا عاشق شدم 04:38 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۳. عزیزم سوزه 05:09 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۴. مرغ سحر 04:41 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۵. گل افشان 05:00 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۶. کویر 04:07 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۷. خدای آسمونا 03:18 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۸. سوگند 04:37 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۹. رشید خان 03:46 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۱۰. تک و تنها 05:17 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۱۱. لای لایی 04:31 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۱۲. بود و نبود - بوی بارون 03:31 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۱۳. ساری گلین 04:10 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۱۴. مرد تنها - رضا موتوری 07:25 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
۱۵. عزیز جون 03:57 خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان