بوی دیروز ۲۰تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 65:22
کتاب نت: 73 صفحه


Catalog: SY20
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۳۲-۳


Zendegi طرح جلد خرید همه آهنگها ۱۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 20 خرید همه نتها ۳۰۰۰۰۰ تومان
۱. زندگی 05:33 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲. سنگ و زدم به شیشه 04:56 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳. همه چی آرومه 03:23 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴. رقیب 05:07 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵. سرمه ریز 02:49 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶. نابرده رنج 03:03 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷. یه دختر 05:15 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸. هزار و یک شب 05:31 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹. واست میمیرم 04:56 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۰. خیلیا 02:29 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۱. گنجشکک اشی مشی 05:41 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۲. جاودانگی 03:30 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۳. تموم شد ترانه 03:41 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۴. طفلکی 04:37 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۵. حسرت پرواز 04:36 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان