بوی دیروز ۲۸تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 59:21
کتاب نت: 64 صفحه


Catalog: SY28
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۴۰-۸


Age Mishod طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 28 خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. اگه میشد 04:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. من عاشقش شدم 03:46 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. بی سرزمین تر از باد 05:08 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. نامه 03:02 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. نوائی نوائی 04:02 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. پرواز 03:28 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. دارم عاشق میشم 02:48 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. سقف شکسته 03:58 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. خوشبختی 03:15 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. ساقی 04:45 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. حسودی 04:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. داره می سوزه تنم 04:02 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. پل بی عبور 03:32 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. نفس 04:19 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. سکه ماه 04:12 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان