بوی دیروز ۳۹تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 62:10
کتاب نت: 72 صفحه


Catalog: SY39
UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۵۲-۱


Khooneh Be Doosh طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 39 خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. خونه به دوش 05:55 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. نیاز 05:26 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. بی بی دل 04:09 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. ستاره آی ستاره 03:16 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. وقتی دلم عاشقته 04:05 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. گریه بس کن 03:17 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. ساده 03:56 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. دل غرقه 04:20 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. نگو نمیام 03:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. حیلت رها کن 04:55 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. تو عزیز دلمی 04:36 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. حواست نیست 02:58 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. علاقه 04:33 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. آدمک 04:15 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. آره 02:58 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان