خاطرات طلائی ۲

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

پائیز ۱۳۸۹

تنظیمی از ملودی های فولکلور و پاپ جهان برای تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 63:53
کتاب نت: 48 صفحه


Catalog: GM02
UPC: ۸۴۷۱۰۸۰۲۰۷۲۷
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۵-۵


Sympathy طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Golden Memories 2 خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. Sympathy 4:44 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. Aline 4:18 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. Papillon 4:19 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. Love Me Tender 3:31 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. Tombé la Neige 4:38 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. Killing Me Softly 3:30 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. Black Orpheus 3:59 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. Sealed With A Kiss 4:36 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. Windmills Of Your Mind 4:25 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. Volare 4:29 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. Wild World 3:51 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. Sorry Seems To Be The Hardest Word 4:38 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. I Started A Joke 3:29 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. My Way 5:29 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. History of Love (Historia de un Amor) 4:01 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان