بوی دیروز ۱۴

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

زمستان ۱۳۹۰

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 70:32
کتاب نت: 70 صفحه


Catalog: SY14
UPC: ۰۸۴۸۵۴۲۵۵۹۸۴
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۲۴-۸


Bahaneh طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 14 خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. بهانه 04:38 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. ای خدا 04:05 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. از کرخه تا راین 03:05 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. شالیزار 06:05 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. لحظه ها 05:38 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. شانه 03:46 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. مخلوق 04:09 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. گل واژه 05:29 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. تقدیر 06:13 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. گریه نکن 03:57 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. انتظار 04:47 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. سپید و سیاه 04:06 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. دو نیمه رویا 05:13 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. من کویرم 04:47 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. عبور 04:40 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان