بوی دیروز ۱۰

فریبرز لاچینی - تنظیم برای تکنوازی پیانو

۱۳۸۹ زمستان

نیم قرن موسیقی پاپ و فولکلور ایران از دیروز تا امروز - تکنوازی پیانو همراه با نت

تنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم

طول آلبوم موسیقی: 64:01
کتاب نت: 70 صفحه


Catalog: SY10
UPC: ۸۴۷۱۰۸۰۱۵۶۱۷
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۱۶-۳
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۵۶۵۱۰۶۷۱
ISBN-10: ۱۴۵۶۵۱۰۶۷۳


Shadoomad طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Scent of Yesterday 10 خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. شاداماد 05:18 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. مداد رنگی 03:57 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. عقرب زلف کجت 04:49 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. تو را نگاه میکنم 04:04 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. در آسمان عشق من 03:33 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. آدم و حوا 03:03 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. آی لیلی لیلی 04:20 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. کوه یخ 04:32 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. محله سنگتراشان 04:02 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. عادت 04:35 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. الهه ناز 05:11 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. غربت 5:21 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. میزرلو 5.49 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. همسفر 04:49 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. شب گریه 05:33 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان