پیانو آدجیو

اثری از فریبرز لاچینی

۱۳۸۸ پائیز

هنردوست گرامی لطفا دقت کنید که پیانو آدجیو مجموعه ای از دو آلبوم مرثیه من ولی با تراک های کوتاه تر از آلبومهای اصلی میباشد.

قطعاتی برای پیانو
اثری از فریبرز لاچینی
پیانو: فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم , کلاسیک معاصر

طول آلبوم موسیقی: 60.00
کتاب نت: 56 صفحه


Catalog: PA01
UPC: ۸۴۷۱۰۸۰۲۰۱۷۸
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۵-۷
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۹۹۹۵۸۱۲
ISBN-10: ۱۴۴۹۹۹۵۸۱۰


Requiem for a Love طرح جلد خرید همه آهنگها ۱۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Piano Adagios eBook خرید همه نتها ۳۰۰۰۰۰ تومان
۱. مرثیه عشق 04:15 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۲. پروانه در برف 03:16 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۳. بی پروا 04:10 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۴. شکوفه 03:47 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۵. آغازی جدید 03:03 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۶. دل مبهم 02:45 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۷. عبور 04:33 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۸. نامه نا نوشته 04:03 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۹. بالرینای غمگین 03:20 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۰. رویای پرواز 04:39 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۱. شام و شمع 04:28 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۲. ارکیده های آبی 04:28 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۳. تنها صداست که میماند 03:35 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۴. گذرگاه فراموش شده 03:26 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۵. پدیدار در میان ابرها 03:32 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان
۱۶. آنسوی امواج 03:10 خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان