پیانو آدجیو

اثری از فریبرز لاچینی

۱۳۸۸ پائیز

هنردوست گرامی لطفا دقت کنید که پیانو آدجیو مجموعه ای از دو آلبوم مرثیه من ولی با تراک های کوتاه تر از آلبومهای اصلی میباشد.

قطعاتی برای پیانو
اثری از فریبرز لاچینی
پیانو: فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم , کلاسیک معاصر

طول آلبوم موسیقی: 60.00
کتاب نت: 56 صفحه


Catalog: PA01
UPC: ۸۴۷۱۰۸۰۲۰۱۷۸
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۵-۷
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۹۹۹۵۸۱۲
ISBN-10: ۱۴۴۹۹۹۵۸۱۰


Requiem for a Love طرح جلد خرید همه آهنگها ۳۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Piano Adagios eBook خرید همه نتها ۵۰۰۰۰ تومان
۱. مرثیه عشق 04:15 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۲. پروانه در برف 03:16 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۳. بی پروا 04:10 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۴. شکوفه 03:47 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۵. آغازی جدید 03:03 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۶. دل مبهم 02:45 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۷. عبور 04:33 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۸. نامه نا نوشته 04:03 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۹. بالرینای غمگین 03:20 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۰. رویای پرواز 04:39 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۱. شام و شمع 04:28 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۲. ارکیده های آبی 04:28 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۳. تنها صداست که میماند 03:35 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۴. گذرگاه فراموش شده 03:26 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۵. پدیدار در میان ابرها 03:32 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان
۱۶. آنسوی امواج 03:10 خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان خرید نت ۵۰۰۰ تومان