پیانو آدجیو

اثری از فریبرز لاچینی

۱۳۸۸ پائیز

هنردوست گرامی لطفا دقت کنید که پیانو آدجیو مجموعه ای از دو آلبوم مرثیه من ولی با تراک های کوتاه تر از آلبومهای اصلی میباشد.

قطعاتی برای پیانو
اثری از فریبرز لاچینی
پیانو: فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
ژانر: تکنوازی پیانو , موسیقی ملایم , کلاسیک معاصر

طول آلبوم موسیقی: 60.00
کتاب نت: 56 صفحه


Catalog: PA01
UPC: ۸۴۷۱۰۸۰۲۰۱۷۸
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۰۵-۷
ISBN-13: ۹۷۸-۱۴۴۹۹۹۵۸۱۲
ISBN-10: ۱۴۴۹۹۹۵۸۱۰


Requiem for a Love طرح جلد خرید همه آهنگها ۵۰۰۰۰ تومان

طرح جلد: Piano Adagios eBook خرید همه نتها ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. مرثیه عشق 04:15 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۲. پروانه در برف 03:16 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۳. بی پروا 04:10 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۴. شکوفه 03:47 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۵. آغازی جدید 03:03 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۶. دل مبهم 02:45 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۷. عبور 04:33 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۸. نامه نا نوشته 04:03 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۹. بالرینای غمگین 03:20 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰. رویای پرواز 04:39 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۱. شام و شمع 04:28 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۲. ارکیده های آبی 04:28 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳. تنها صداست که میماند 03:35 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۴. گذرگاه فراموش شده 03:26 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۵. پدیدار در میان ابرها 03:32 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان
۱۶. آنسوی امواج 03:10 خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان خرید نت ۱۰۰۰۰ تومان