جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبابک بیات

بابک بیات

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . ای خدا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . ای خدا خرید نت ۳۰۰۰ تومان
بن بست - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
4. . دلم گرفت آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . طپش آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . عاشقانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . غریبه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
8. . لیلا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان

ترانه های - بابک بیات

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آسیمه سر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . آسیمه سر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . آسیمه سر 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . بغض آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . بغض آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . تموم شد ترانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . تو کی هستی
8. . خونه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
9. . خونه آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
10. . سفر نکن
11. . شهر غم
12. . عاشقانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
13. . عاشقانه آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
14. . فریاد زیر آب آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
15. . فریاد زیر آب آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
16. . قاب عکس آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
17. . قاب عکس آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
18. . کلاغا آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
19. . لیلا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
20. . مرسدس آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
21. . نازلی


آکورد - بابک بیات

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
بغض - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
خورجین - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
عروسک قصه من - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
منتظر - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
هم غصه - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای بابک بیات

  متن ترانه خط اول آهنگ
آسیمه سر زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست
آشپزخانه وقتی صبح از خونه میری
با شما آینده گامان با شما آیندگانم ای جهانسازان خشنود
بغض گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه چه می کنید
بهونه ببین دلم گرفته باز دوباره
پرنده پرنده ، همقفس ، همخونهء من
پرنده پرنده ، هم قفس ، همخونه من
پرنده ای پرندۀ مهاجر ، ای پر از شهوت رفتن
پسرم خونه خالی خونه سرده خونه سرد و سوت و کوره
پنجره یه پنجره یه خیابون یه نگاه یه رهگذر
پنجره با چشای بیفروغ
پهلوانها نمی میرند ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان
تموم شد ترانه تموم شد ترانه
تو کی هستی اسم تو قشنگترین قصه برای گفتنه
جدایی از جداشدن نوشتی رو تن زخمی هر برگ
جنگل جنگل
خاتون کدوم شاعر کدوم عاشق کدوم مرد
خاکستری روح بزرگوار من
خانه بدوش پا به هر جایی می زاره ادم خانه به دوش
خسته نشو اون که به من تو زندگی غصه میده تو هستی
خورجین ببین ای بانوی شرقی ای مثل گریه صمیمی
خورشید خانم خورشید خانم آفتاب کن
خونه خونه این خونه ی ویرون واسه من هزار تا خاطره داره
دستهای آلوده مثل یه پروانه ببین
دل بولهوس دل نگو بچه بگو بلای جونم شده
دلشوره دلشوره دارم از سفر
دیباچه بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب
دیدار جاده و پرسه‌ی وحشت
رسول رستاخیز ای ابر مردمشرقیای کوه
زنگی و رومی نه از خاکم ،نه از بادم
سبد تن تو کو ، تن صمیمی تو کو
سفر نکن سفر نکن سفر نکن
سقف سقف ما هر دو یه سقف دیوارامون یه دیوار
سقوط مثل یک تصویر مبهم روی آینه مثل خواب
شب آفتابی عروسک قصه ی من
شب و دیوار غصه اگه پیرم کنه غم اگه زنجیرم کنه
شکایت هجران زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست
شهر غم خسته و در به در شهر غمم
طلایه دار ای بزرگ موندنی ای طلایه‌دار روز
عاشقانه تا تو عاشقانه بودی شب من سحر نمی خواست
عروسک شب آفتابی
علی کنکوری با چشای بی فروغ
فردا که نیستی فردا که نیستی جای تو خالی در لحظه هایم دوباره هست
فریاد زیر آب ضیافت های عاشق را خوشا بخشش . خوشا ایثار
فضای تهی فضای این شب تهی ، چه بی طپش ، چه بی صداست
قاب عکس روی دیوار اتاقم تو یه قاب عکس چوبی
کتیبه سقف ما هر دو یه سقف دیوارامون یه دیوار
لیلا کو آشنای شبهای من؟ کو؟
مثل تو صدای تو بیداری بیشه
مرثیه با تن خسته از دشنه نارفیق ، در هجوم شب بی امان
مرثیه غربت عمیق اندوه منو
مرسدس با کوچه اواز رفتن نیست
مرسدس با کوچه اواز رفتن نیست
مرگ ماهی ها بال و پرهای شکسته
منتظر مثل اسم خودم اینو می دونم
منتظر مثل اسم خودم اینو می دونم
منجی روح جنگل سرد و خاموش
مولای سبزپوش مولای سبز پوش ای اعتبار عشق
نازلی نازلی بهار خنده زده غم ازترانه پر زده
نوای غربت ببین ماتن عروسکها رو لبها خنده ماسیده
هم غصه بیا لب واکنیم هم غصه ی من
همسفر همسفر! ای همسفر!
وقتی تو با من نیستی وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند