آکوردکتاب نت: 492 صفحه


UPC:
ISMN: ۹۷۹-۰-۷۰۶۰۶۰-۵۵-۲


Sahelo Darya طرح جلد طرح جلد: Chords And Lyrics خرید آکورد ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱. ساحل و دریا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲. گل بی گلدون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳. غریب آشنا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴. همسفر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۵. کمکم کن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۶. اهل کدوم دیاری   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۷. دریچه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۸. زبانم را نمی فهمی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۹. نازی ناز کن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۰. کی اشکاتو پاک میکنه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۱. تو را نگاه میکنم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۲. آهوی وحشی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۳. دل اسیره   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۴. اگه یه روز   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۵. یارم کو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۶. دیوار   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۷. نیاز   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۸. دریاچه نور   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۹. مهتاب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۰. فردا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۱. چرا نمی رقصی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۲. سلطان قلبها   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۳. گذشته های دور   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۴. قصر صدف   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۵. دستهای تو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۶. چشم من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۷. شکار آهو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۸. الهه ناز   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۹. اونی که می خواستی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۰. تاک   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۱. باغ بارون زده   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۲. سوگند   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۳. شهلای من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۴. دو پنجره   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۵. قسمت   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۶. جان مریم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۷. عادت   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۸. صدای بارون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۹. تنگ غروبه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۰. دل دیوونه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۱. گل و تگرگ   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۲. بوی عیدی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۳. به من نگو دوست دارم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۴. فاصله   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۵. پیچک   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۶. میخوام آروم بگیرم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۷. عاشقم من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۸. فقط به خاطر تو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۹. همسر مهربون من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۵۰. معما   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۵۱. حسود   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۵۲. مادر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۵۳. عبور   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۵۴. یاد گذشته   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۵۵. روز برفی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۵۶. باهام نمون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۵۷. عسل   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۵۸. گله   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۵۹. بارون پائیز   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۶۰. با هوای تو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۶۱. مرغ خسته   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۶۲. دل ساده   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۶۳. دل تنها   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۶۴. درخت   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۶۵. دیوونه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۶۶. نا مهربان   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۶۷. خسته شدم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۶۸. خواب بارون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۶۹. خونه خالی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۷۰. بن بست   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۷۱. Yesterday When I Was Young   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۷۲. دو ماهی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۷۳. غزل غزل   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۷۴. شنهای ساحلی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۷۵. بوی موهات زیر بارون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۷۶. تو را نگاه میکنم 2   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۷۷. سوگند 2   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۷۸. سفید و سیاه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۷۹. ستاره دنباله دار   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۸۰. دنیا وفا نداره   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۸۱. سراب تو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۸۲. نمیاد   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۸۳. عشق من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۸۴. خورشید   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۸۵. آدما   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۸۶. ای خدا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۸۷. بگو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۸۸. عشق آتشی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۸۹. دستم بگیر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۹۰. بهانه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۹۱. فاصله 2   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۹۲. قاصد   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۹۳. روح سبز   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۹۴. قلبم گرفت   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۹۵. غربت دل من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۹۶. عطر تو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۹۷. هموطن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۹۸. حکایت   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۹۹. بارون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۰۰. خوابم یا بیدارم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۰۱. خیالی نیست   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۰۲. مرا ببخش   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۰۳. جزیره   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۰۴. نگو با من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۰۵. میلاد   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۰۶. مادر من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۰۷. نور امید   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۰۸. دیشب خواب تو را دیدم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۰۹. پرنده   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۱۰. سال سال   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۱۱. رهگذار عمر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۱۲. شانه هایت   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۱۳. طلوع   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۱۴. یار دبستانی من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۱۵. زمونه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۱۶. چادر نماز گل گلی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۱۷. تنگ غروب آسمون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۱۸. یاور همیشه مومن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۱۹. هجرت   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۲۰. سرود آفرینش   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۲۱. قناری   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۲۲. تو این زمونه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۲۳. هدیه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۲۴. بهونه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۲۵. یادم میاد   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۲۶. قهر و آشتی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۲۷. شب شکن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۲۸. ویرون بشی ای دل   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۲۹. انتظار   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۳۰. ظالم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۳۱. یاد تو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۳۲. یار کی بودی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۳۳. باور   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۳۴. بی همگان   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۳۵. برج   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۳۶. نصیحت   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۳۷. چشمون تو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۳۸. چیکه چیکه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۳۹. دل دیوونه 2   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۴۰. دل من تورو میخواد   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۴۱. امروز و فردا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۴۲. یک دلی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۴۳. نیایش   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۴۴. قصه من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۴۵. وارث   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۴۶. هیچ کس   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۴۷. کاش بدونم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۴۸. مجنون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۴۹. کعبه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۵۰. من همینم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۵۱. پرستوها   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۵۲. بهترین بهانه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۵۳. ناز نکن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۵۴. نازی جون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۵۵. پرنده های قفسی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۵۶. پریا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۵۷. رومئو و ژولیت   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۵۸. روزهای بهانه و تشویش   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۵۹. سال قحطی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۶۰. دهل   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۶۱. شب عروسی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۶۲. بد اخلاق   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۶۳. عزیز دلمی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۶۴. اگه تو بری   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۶۵. عالم یک رنگی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۶۶. اشکهای یخی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۶۷. آواز بی وفایی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۶۸. برقص الهه ناز   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۶۹. طفلکی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۷۰. دیگه رفته   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۷۱. دختر بندری   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۷۲. رازقی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۷۳. چه قشنگه عاشقی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۷۴. آفتاب لب بومه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۷۵. شمعدونی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۷۶. عالم عشق   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۷۷. بنویس   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۷۸. با تو بودن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۷۹. چی میشد اگه میشد   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۸۰. آشتی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۸۱. از ماست که بر ماست   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۸۲. دلواپسی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۸۳. عشقم تو هستی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۸۴. فراموشم نکن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۸۵. گنج طلا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۸۶. قسم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۸۷. حدیث مهربونی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۸۸. کاشکی دوست نداشتم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۸۹. مخور غم گذشته   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۹۰. مام وطن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۹۱. نفرین   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۹۲. نیستی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۹۳. نامزد   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۹۴. اون کوچه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۹۵. سفر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۹۶. سر دو راهی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۹۷. شیرین شیرینم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۹۸. طلاق   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۱۹۹. شعر شبانه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۰۰. تحمل کن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۰۱. پل   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۰۲. شام مهتاب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۰۳. سر سپرده   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۰۴. ترانه بی ترانه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۰۵. گناهت را نمی بخشم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۰۶. کویر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۰۷. فصل پائیزی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۰۸. دختر بندر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۰۹. ندیدم بهاری   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۱۰. میخوام یار تو باشم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۱۱. چه خوشگل شدی امشب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۱۲. خداوندا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۱۳. این چه عشقیست   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۱۴. لعنت   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۱۵. منو ببخش   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۱۶. یکی بود یکی نبود   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۱۷. سقوط   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۱۸. بگو منو کم داری   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۱۹. غم تنهائی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۲۰. ماهی خسته من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۲۱. قریه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۲۲. زندون دل   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۲۳. مشتی ماشاالله   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۲۴. پروانه من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۲۵. گل گلدون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۲۶. قلک چشات   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۲۷. سیب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۲۸. شیاد   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۲۹. ماه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۳۰. اونی که میخواستی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۳۱. سیمین بری   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۳۲. ای ایران   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۳۳. عروسک شکسته   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۳۴. برو دیوونه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۳۵. تو نشنیدی صدات کردم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۳۶. کلبه ها فکر حصارن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۳۷. همه جا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۳۸. قوزک پا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۳۹. سوغات   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۴۰. گل سنگم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۴۱. زندگی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۴۲. فریاد   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۴۳. دیدار   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۴۴. خودکشی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۴۵. خورجین   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۴۶. بهار بهار   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۴۷. آیریلیخ   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۴۸. لبلر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۴۹. نرگس شیراز   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۵۰. پوست شیر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۵۱. دو راهی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۵۲. تمنا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۵۳. جدائی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۵۴. گل سرخ   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۵۵. بهار دلنشین   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۵۶. آوار   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۵۷. غربت   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۵۸. محتاج   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۵۹. بانو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۶۰. قبله   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۶۱. آغوش   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۶۲. ماه پیشونی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۶۳. گل یخ   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۶۴. بغض   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۶۵. شکایت   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۶۶. ما به هم محتاجیم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۶۷. تقدیر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۶۸. صیاد   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۶۹. ای دل تنها   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۷۰. کویر 2   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۷۱. شب گریه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۷۲. امشب در سر شوری دارم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۷۳. ای عشق   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۷۴. جستجو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۷۵. یادم میآد   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۷۶. آقام آقام   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۷۷. بی بی آبی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۷۸. برای آخرین بار   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۷۹. خاطره های مرده   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۸۰. آشتی 2   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۸۱. صدایم کن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۸۲. دو پرنده   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۸۳. آلا گز   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۸۴. سقف   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۸۵. کویر باور   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۸۶. همنفس   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۸۷. گل بارون زده   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۸۸. مرداب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۸۹. لب دریا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۹۰. چکاوک   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۹۱. گل خزان ندیده   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۹۲. عروسک قصه من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۹۳. کویر دل   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۹۴. گریه کن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۹۵. کما   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۹۶. چی بگم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۹۷. مخلوق   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۹۸. آتیش بازی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۲۹۹. اولین بار   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۰۰. دریغ   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۰۱. در فکر تو بودم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۰۲. ماه من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۰۳. پرستوهای خسته   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۰۴. مرا ببوس   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۰۵. قایق کاغذی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۰۶. عاشقانه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۰۷. سربلند   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۰۸. اونیکه میخواستم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۰۹. بارون 2   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۱۰. شب تار   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۱۱. شب یلدا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۱۲. پرواز   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۱۳. سلام آخر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۱۴. بلای عاشقی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۱۵. دل دیوانه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۱۶. گیتار من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۱۷. اسب سم طلا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۱۸. بردی از یادم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۱۹. فاصله ها   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۲۰. گل بیتا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۲۱. بدرقه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۲۲. احساس   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۲۳. حاشا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۲۴. زیر چتر باران   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۲۵. خالی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۲۶. باد و بیشه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۲۷. مداد رنگی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۲۸. یا رب مرا یاری بده   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۲۹. مرد تنها   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۳۰. روز اول   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۳۱. برای دیدن تو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۳۲. هم غصه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۳۳. هدیه 2   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۳۴. اجازه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۳۵. عسل بانو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۳۶. آخرین نامه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۳۷. غرقابه درد   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۳۸. به خیالم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۳۹. جشن دلتنگی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۴۰. وطن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۴۱. فصل خاکستری   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۴۲. سهم ما   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۴۳. مثل تو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۴۴. در امتداد شب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۴۵. نفرین 2   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۴۶. نقاب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۴۷. پر پرواز   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۴۸. در میان گلها   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۴۹. تو میتونی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۵۰. بارون 3   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۵۱. جواهر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۵۲. تصور کن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۵۳. بین ما هر چی بوده تموم شده   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۵۴. جوانی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۵۵. خواب ستاره   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۵۶. یه شب مهتاب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۵۷. شازده خانوم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۵۸. امشب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۵۹. چشم انتظار   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۶۰. دلریخته   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۶۱. سنگ صبور   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۶۲. بهار دلکش   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۶۳. شبهای رفتن تو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۶۴. محبوبه شب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۶۵. عمرا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۶۶. شب مرد تنها   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۶۷. دل من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۶۸. پرنده مهاجر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۶۹. منو محتاج کردی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۷۰. خسته   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۷۱. ناب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۷۲. آدم فروش   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۷۳. غربت من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۷۴. متاسفم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۷۵. من و گنجشکهای خونه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۷۶. مشکی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۷۷. بوی گندم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۷۸. با تو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۷۹. آدم معمولی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۸۰. تو ای عشق   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۸۱. راه گم کرده   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۸۲. نجاتم بده   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۸۳. من امشب میمیرم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۸۴. خدا چرا عاشق شدم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۸۵. راز   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۸۶. با تشکر از شما   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۸۷. برام دعا کن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۸۸. مهربان من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۸۹. رسم زمونه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۹۰. آی ستاره   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۹۱. گاهی خنده گاهی گریه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۹۲. مرا به خانه ام ببر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۹۳. سادگی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۹۴. منتظر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۹۵. پنجره   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۹۶. مال تو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۹۷. دوباره   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۹۸. آخر قصه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۳۹۹. آدم برفی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۰۰. Volare   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۰۱. سر اومد زمستون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۰۲. شقایق   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۰۳. تب تلخ   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۰۴. ممنونم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۰۵. بی خداحافظ   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۰۶. شاید یه فرصت دیگه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۰۷. سلام عاشقونه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۰۸. اشک من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۰۹. گل هیاهو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۱۰. سیاه چشمون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۱۱. گریز   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۱۲. چرخش یک رقص   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۱۳. دلمو بردی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۱۴. وایسا دنیا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۱۵. حالا باور بکنم یا نکنم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۱۶. مسافر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۱۷. آرزو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۱۸. ستاره   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۱۹. بوی شرجی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۲۰. فال قهوه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۲۱. چشمای خیس من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۲۲. ناشناس   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۲۳. بهانه 2   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۲۴. عبور شیشه ای   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۲۵. باهم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۲۶. آخرین کوکب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۲۷. گل یاس   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۲۸. آهوی عشق   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۲۹. قصه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۳۰. دیدی گفتم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۳۱. در این دنیا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۳۲. خار   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۳۳. بغلم کن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۳۴. ما به هم نمی رسیم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۳۵. قدغن   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۳۶. مرد تنهای شب   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۳۷. کبوتر   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۳۸. زمستون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۳۹. نامهربانی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۴۰. واست میمیرم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۴۱. فاصله ها 2   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۴۲. میخوام برم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۴۳. وقتی رفتم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۴۴. اگه روزی تو نباشی   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۴۵. بارون   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۴۶. عاشق شدم من   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۴۷. به خدا عاشقتم   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۴۸. چیزی نگو   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۴۹. همسفر 2   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۵۰. قاب شیشه   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان
۴۵۱. آشنا   خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان