جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبابک امینی

بابک امینی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . گریه کنم یا نکنم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان

ترانه های - بابک امینی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . باغ بی برگی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . باغ بی برگی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . باغ بی برگی 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . پاک آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . پاک آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . عاشقم من آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . عاشقم من آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
8. . عاشقم من آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
9. . عاشقم من 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
10. . عاشقم من 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
11. . گریه کنم یا نکنم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
12. . گریه کنم یا نکنم آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
13. . ماهی سیاه کوچولو آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
14. . ماهی سیاه کوچولو آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
15. . نذر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
16. . نذر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - بابک امینی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
عاشقم من - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای بابک امینی

  متن ترانه خط اول آهنگ
باغ بی برگی از تو که حرف می زنم به یاد تو هرچی می گم ترانه می شه
پاکی اگه تو پستوی تنهایی شب
پاکی اگه تو پستوی تنهایی شب
عاشقم من عاشقم من عاشقی بی قرارم
گریه کنم یا نکنم گریه کنم یا نکنم
ماهی سیاه کوچولو چندتا گل واژه برات گریه کنم
نذر خرم آن روز کز این منزل ویران بروم