جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبابک صحرائی

ترانه های - بابک صحرائی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . از تو هیچوقت نمیرنجم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . پرواز ممنوع آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . پرواز ممنوع آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . حس آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . عکس خصوصی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . قاب عکس آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . قاب عکس آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
8. . کجا به خنده میرسیم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
9. . گل سرخ آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
10. . گلایه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
11. . گلایه آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
12. . نازلی
13. . هیاهو آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
14. . هیاهو آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای بابک صحرائی

  متن ترانه خط اول آهنگ
از تو هیچوقت نمیرنجم یه ستاره آرزو کن
بخاطر تو هر چی مونده تو دلت به من بگو ، خیلی ها از حال ما دورن رفیق
پرواز ممنوع دستامو گم نکن تنها رفتن ساده نیست
جدایی از جداشدن نوشتی رو تن زخمی هر برگ
جشن آینه منو با یه بوسه ببر تا ستاره
حس منو گم نکن عزیزم
خواب بخواب گل شکستنی که شب داره سر میرسه
ستاره ستاره هنوز بیداری ، بازم امشب خواب نداری
عکس خصوصی یه اقیانوس آبی
غربت توی این هجوم پاییز تو نگات همه بهاره
قاب عکس روی دیوار اتاقم تو یه قاب عکس چوبی
کجا به خنده میرسیم - زندگی مسخره به من بگو کجا به خنده میرسیم؟
گل سرخ یه پیانو، یه گل سرخ، یه چراغ نیمه روشن
گلایه تو زیر بارون من پشت دیوار
گلایه تو زیر بارون من پشت دیوار
نازلی نازلی بهار خنده زده غم ازترانه پر زده
هیاهو هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه س