جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاهورا ایمان

ترانه های - اهورا ایمان

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . ترانه خون آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . تموم شد ترانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . دلم گرفت آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . دلم گرفت آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . دلم گرفت 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . دو نیمه رویا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . دو نیمه رویا آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - اهورا ایمان

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
بهانه 2 - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
بوی شرجی - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای اهورا ایمان

  متن ترانه خط اول آهنگ
باران باران که میبارد تو می آیی
بهانه ستاره بود ، غزل بود
بوی شرجی اهل باران،اهل دریا
پریدخت دل به غم سپرده ام در عبور سال ها
ترانه خون بخون، بخون ترانه خون
تموم شد ترانه تموم شد ترانه
در آستانه نور تو از قبیله ی باران تو از سلاله شبنم
دلم گرفت دلم گرفت ای هم نفس
دو نیمه رویا دو نیمه خاموش
زشت و زیبا نه میشه باورت کنم
زنگی و رومی نه از خاکم ،نه از بادم
سایه به سایه شوق سفر نداشتی قصد گذر نذاشتی
شوق سفر شوق سفر نداشتی , قصد گذر نداشتی
قهرمان (تنهایم،تنهای تنهایم
مرو ای دوست مرو ای دوست مرو ای دوست
وقتی تو با من نیستی وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند