گروه سون

ترانه های - گروه سون

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . دوستت دارم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . دوستت دارم آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . واست میمیرم آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . واست میمیرم آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - گروه سون

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
ستاره - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
واست میمیرم - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای گروه سون

  متن ترانه خط اول آهنگ
دوست دارم دارم از تو دور میشم
ستاره از دست تو نیست ، دل من از گریه پره
واست میمیرم سردی نگاهو بشکن ، فاصله سزای ما نیست