جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهروح الله خالقی

روح الله خالقی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . ای ایران آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
2. . ای ایران آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . بهار دلنشین آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
4. . بهار دلنشین آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان

ترانه های - روح الله خالقی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . ای ایران آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
2. . ای ایران آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . بهار دلنشین آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
4. . بهار دلنشین آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
5. . بهار دلنشین 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . خوشه چین آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . خوشه چین آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - روح الله خالقی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
ای ایران - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
بهار دلنشین - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای روح الله خالقی

  متن ترانه خط اول آهنگ
آتشین لاله ای آتشین لاله ای آتشین لاله ، چون روی یاری
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
ای ایران ای ایران ای مرز پر گهر
بهار دلنشین تا بهار دلنشین،آمده سوی چمن
بوی جوی مولیان بوی جوی مولیان آید همی
خوشه چین من که فرزند این سرزمینم