جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرشید بهبودف

ترانه های - رشید بهبودف

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آیریلیخ آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . آیریلیخ آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . آیریلیخ آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . آیریلیخ 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . الا گز آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . سنه د گالماز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . سنه د گالماز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
8. . سنه د گالماز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
9. . سنه د گالماز آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
10. . سنه د گالماز 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - رشید بهبودف

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
آلا گز - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
آیریلیخ - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
لبلر - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای رشید بهبودف

  متن ترانه خط اول آهنگ
آلا گز دوشر اوسته آلا گز شیرین جانوم آلا گز قارا گز جان آنام دورجانان اولور آنا گز
آیریلیخ - آیریلیق - آیریلیک گجلر فکرنن یا تا بیلمیرم
سنه ده گالماز Konlum senin esirin
لبلر ﮔﺠﻪ ﻟﺮ ﮔﺠﻪ ﻟﺮ آﻳﺎ ﺑﺎﺧﻮب ﻳﺎر ﺳنی ﻳﺎد اﻳﻠﻤﻴﺸﻢ