جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل یخ


ترانه سرا: کورش یغمائی
خواننده: کورش یغمائی
خواننده: هنرمند شماره 37
خواننده: هنرمند شماره 169

غم میون دو تا چشمون قشنگت، لونه كرده
شب تو مو های سیاهت، خونه كرده

سیاهی های دو چشمت، مثل غمهای منه
دو تا چشمون سیاهت، مثل غمهای منه

سیل غمها آبادیم رو ویرونه كرده
وقتی بغض از مژه هام پایین میاد، بارون میشه

دو تا چشمام بارون، شبونه كرده
وقتی با من می مونی تنهایم رو، باد میبره

گل یخ توی دلم جوونه كرده
بهار از دستهای من پر زد و رفت

ای شكوفه توی این زمونه كرده
تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش می گیرم

چی بخونم جوونیم رفت و صدام رفته دیگه
گل یخ توی دلم جوونه كرده

گل یخ از آلبوم: بوی دیروز ۴


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان