محمدعلی بهمنی

ترانه های - محمدعلی بهمنی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . ای دوست
2. . ای دوست آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . ای دوست آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . ای دوست 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - محمدعلی بهمنی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
تو ای عشق - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان
نامهربانی - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای محمدعلی بهمنی

  متن ترانه خط اول آهنگ
از تو خواندن شبا تو زمزمه های میخونه
ای دوست در دیگران میجوییم اما بدان ای دوست
ای دوست در دیگران می جوییم اما بدان ای دوست
تو ای عشق جواب سوالم تو باشی اگر
دهاتی ساده بگم ساده بگم
نامهربانی در دیگران می جوی ام اما بدان ای دوست
هوای قفس ببین من هنوزم نفس می کشم