جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزمستون از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


زمستون از آلبوم: بوی دیروز ۶


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


زمستون از آلبوم: آکورد

زمستون
ترانه سرا: هنرمند شماره 202
خواننده: هنرمند شماره 340

تن عريون باغچه چون بيابون
درختا با پاهای برهنه زير بارون
نميدونی تو که عاشق نبودی
چه سخته مرگ گل برای گلدون
گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه
واسه هم قصه گفتن عاشقانه
چه تلخه
چه تلخه
بايد تنها بمونه قلب گلدون
مثل من که بی تو
نشستم زير بارون زمستون
زمستون
برای تو قشنگه پشت شيشه
بهاره زمستونها برای تو هميشه
تو مثل من زمستونی نداری
که باشه لحظه چشم انتظاری
گلدون خالي نديدي
نشسته زير بارون
گلای کاغذی داری تو گلدون
تو عاشق نبودی
ببينی تلخه روزهای جدايی
چه سخته
چه سخته
بشينم بی تو با چشمای گريون